Cope project
УПРАВЛЕНИЕ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ
Терапия за сензорна интеграция при лечението на агресивно поведение при деца с множество увреждания
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Терапия за сензорна интеграция при лечението на
Интервенция с видео самомоделиране (ВСМ) за промяна на агресивното поведение
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Интервенция с видео самомоделиране (ВСМ) за промяна
Когнитивната терапия, базирана на осъзнатост (КТБО)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Когнитивната терапия, базирана на осъзнатост (КТБО) ЦЕЛЕВА
Подкрепа чрез символи или жетони, Когнитивна поведенческа терапия
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Подкрепа чрез символи или жетони, Когнитивна поведенческа
Рационално-емоционална поведенческа терапия (Р.Е.П.Т.)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Рационално-емоционална поведенческа терапия (Р.Е.П.Т. ЦЕЛЕВА ГРУПА: Използва
Модифицирана скала на явната агресия (МСЯА)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Модифицирана скала на явната агресия (МСЯА) ЦЕЛЕВА
Справяне с хора с пасивно-агресивно поведение
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Справяне с хора с пасивно-агресивно поведение ЦЕЛЕВА
Оценка на функционалното поведение
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Оценка на функционалното поведение ЦЕЛЕВА ГРУПА: Болногледачи
Овладяване на агресивното поведение при хора с деменция (включително чрез използване на изкуства, музика и арт терапия)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Овладяване на агресивното поведение при хора с