Cope project
Psichogimnastika – šokio ir judesio terapija

METODO/ĮRANKIŲ/TECHNIKOS PAVADINIMAS

Psichogimnastika - šokio ir judesio terapija

TIKSLINĖ GRUPĖ:

Švietėjai, mokytojai, priežiūros paslaugų teikėjai ir kt.

AUTORIAUS/ ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS

Judith Hanna

NUORODOS Į METODĄ (ANGLŲ KALBA)

https://www.researchgate.net/publication/334281938_DANCING_TO_RESIST_REDUCE_AND_ESCAPE_STRESS

TRUMPA SANTRAUKA

Užsiėmimų metu per įvairius žaidimus, šokius ir vaidinimus, kuriais siekiama pažinti savo emocines reakcijas, mokomasi konstruktyviai išreikšti save ir suprasti kitus, remiantis biologinio grįžtamojo ryšio požiūriu, kad emocijos ir kūnas yra tarpusavyje susiję. Amerikos šokio terapijos asociacija (ADTA) šokio / judesio terapiją (DMT) apibrėžia kaip psichoterapinį judesio naudojimą siekiant skatinti emocinę, socialinę, kognityvinę ir fizinę asmens integraciją, siekiant pagerinti sveikatą ir gerovę. Pavyzdžiui, dėmesį ir koncentraciją veikia meninio turinio suvokimas, tyrinėjimas ir kūrimas, taip pat aiškus kūno naudojimas (kūno suvokimas ir išraiška). Atitinkamos meno priemonės (dailė, muzika, šokis, teatras) tokiu būdu suteikia skirtingus metodus, kaip aktyvinti išteklius ir įveikos gebėjimus, didinti veiksmų lankstumą, saviveiksmingumą ir įgalinimą".